Fejlesztések

TSMT terápia

Nébald Alexandra mozgásterapeuta, mozgásfejlesztéssel foglalkozó szakember tart csoportonként heti egyszer játékos fejlesztő tornát. E mellett minden évben felméri a gyermekeket egy neuro-szenzormotoros longitudinális komplex gyermekvizsgálattal, az 5 éven felülieket pedig egy szenzomotoros szemléletű állapot-, és mozgásvizsgálattal. A felmérések eredményét ismerteti a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal egyaránt.

Logopédia

Dr. Vízvári Éva gyógypedagógus, logopédus, mint logopédus szakember nyelviszűrést végez, csoportos foglalkozást tart és az iskolaelőkészítő nagycsoportban fejleszti a gyermekeket. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a terápia menetéről és otthon gyakorolható feladatokkal látja el a őket.

Pszichológia

Járvás Kata pszichológus csoportokban való jelenlétéhez szülői hozzájárulás nem szükséges. Napi élethelyzet során figyeli meg a gyerekeket, tapasztalatai alapján szakmai segítséget nyújthat nekik, terápiát nem végez. Előre egyeztetett időpontban szülői konzultációkat tart kérés vagy szükség esetén. Végzettsége szerint alapozóterápiát és művészet terápiai foglalkozásokat tart óvodánkban.

Drámapedagógia

Gyurkó Zsuzsa drámapedagógus a fejlesztő pedagógus kollegákkal egyeztetve meséken, történeteken keresztül segít a gyerekeknek érzéseik közvetítésében.

A gyerekek legkevésbé érzelmeiket tudják megfogalmazni, hiszen szókincsükben még nem

rendelkeznek azokkal a kifejezésekkel, melyekkel elmondhatják belül motoszkáló érzéseiket. A meg nem értettség, félreértettség érzését élik meg a gyerekek. E miatti feszültségük halmozódik és szorongással reagálnak, vagy épp agresszióval, szertelenséggel enyhítenek rajta. Természetes védekező ösztönök ezek, de önmagukra és a környezetükre nézve az említett feszültséglevezetési módok inkább rombolóan hatnak, mint felszabadítóan. Ez a visszajelzésekből tapasztalt tény pedig,újabb frusztrációt eredményez.

Szeretnénk óvodás gyermekeinket segíteni önmaguk megismerésében, érzéseik kifejezésében. A drámajátékokat alkalmanként nagyon eredményesen használhatjuk segítő, kiegészítő eszközként a mindennapi élet során.

 

Alkalmazásuknak különféle céljaik lehetnek:

– nevelés megsegítése

– konfliktusok kezelése

– szorongások oldása,

– önkifejezés motiválása

Művészeti nevelés

Önkifejezés a művészetterápia eszközeivel

A verbális kifejezésmód még nehéz az óvodás gyerekek többségének. Az a tapasztalatunk, hogy a közlések elsősorban a mindennap ismétlődő tevékenységekhez kötődnek. Mégis szükséges olyan helyzeteket teremteni, ami eltér a mindennapi megszokott feladathelyzetektől és arra ösztönzi a gyerekeket, hogy próbálgassák szókincsükben szereplő szavaikat más körülményekhez igazítani.

Ennek egy lehetséges formája a mi óvodai környezetünkben, kiállítások rendezése, kortárs művészek alkotásaiból. A képek témája – tudatos döntés alapján – nem igazodik a gyermekek által megszokott témákhoz, vagyis nem gyerekkiállításokat szervezünk. Felnőttek számára készült festmények, rajzok kerülnek a gyerekek elé cím nélkül. Ezeket nézegetve arra próbáljuk a figyelmüket iránytani, hogy ne csupán a külsőségekről beszéljenek, hanem arról, ami nekik eszükbe jut, ha egy bizonyos alkotást néznek. Tereljük őket a befelé figyelés irányába.

Idegennyelv

Óvodánk mindhárom csoportjában két-két óvodapedagógus kolléga dolgozik.

Munkájuk összehangolt és megtervezett különös tekintettel arra, hogy az egyik óvónő a nap nagyrészében angolul kommunikál a gyerekekkel. Kezdetben a napi rutin feladatok, dalok és mondókák gyakorlása folyik angol nyelven majd ez folyamatosan tágul és a foglalkozások is kétnyelven zajlanak.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy óvodánkban az angol nyelvhez szoktatás a cél, de természetesen nem gördítünk akadályt a gyermekek nyelvi fejlődésében.

Kutyaterápia

Egy kutya jelenléte az óvodában mindig izgalmat és újabb lehetőséget jelent a játékra.

Az állatasszisztált foglalkozások szakképzett, vizsgázott terápiás kutyával és vezetőjével

történik minden csoportban.

A gyermekek a játékos, mozgásos feladatok végrehajtása közben nem érzik, hogy feladathelyzetben vannak az állat jelenléte oldja a feszültséget, motivál és rengeteg sikerélményt nyújt. A kutya odaadó, engedelmes viselkedése oldja a bennük a stresszt, a visszahúzódó, szorongó gyerekek is könnyebben feloldódnak, így szociális kapcsolatok is könnyebben kialakulnak, vagyis fejleszti a szociális, fizikai, érzelmi és kognitív funkciókat.

A kutyaterápiás foglalkozás gyakran a beszédkedv felkeltésével jár, mely hasznos kiegészítője az óvodában folyó fejlesztésnek.

Elérhetőségeink

Megközelíthető:

  • HÉV : Békásmegyer megálló majd 5 perc séta
  • Busz: 160, 34
  • Autóval , az óvoda környékén a parkolás ingyenes